Export (3) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Broszkiewicz  [Clear All Filters]
2011
Broszkiewicz A. 2011. Focused communication tasks a way of developing accurate speaking at the advanced level.” In: Pawlak, Mirosław (ed.)  Extending the boundaries of research on second language learning and teaching. London: Springer, 15-28.
Export: Tagged XML BibTex
Broszkiewicz A. 2011. The effect of focused communication tasks on instructed acquisition of English past counterfactual conditionals. Studies in Second Language Learning and Teaching 1(3): 335-363.
URL: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/2304/1/SSLLT%201%283%29%20335-363%20Broszkiewicz.pdf
Export: Tagged XML BibTex
2009
Broszkiewicz A. 2009. Jaka instrukcja gramatyczna? Zadania nauczyciela gramatyki na poziomie zaawansowanym.” In: Pawlak, Mirosław; Mystkowska-Wiertelak, Anna; Pietrzykowska, Agnieszka (eds.)  Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań/Kalisz: Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, 359-378.
URL: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/1472/1/Nauczyciel%20j%C4%99zyk%C3%B3w%20obcych%20dzi%C5%9B%20i%20jutro.pdf
Export: Tagged XML BibTex