Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Borchmann?sort=type  [Clear All Filters]
I
Wierzchoń P, Jankowski M, Borchmann Ł. 2015. Indeks a tergo do Fotosuplementu do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio. Pp. 874.
Export: Tagged XML BibTex