Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Bohdanowicz  [Clear All Filters]
2013
Whyatt B, Whyatt C, Bohdanowicz A. 2013. Memories of my work at the Cipher Bureau of the General Staff Second Department 1930-1945. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 336. (Marian Rejewski. 1967. Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945)
Export: Tagged XML BibTex