Export (10) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Basińska?sort=year  [Clear All Filters]
2016
Basińska A. 2016. Nauczyciel - uczący się dorosły. Refleksje nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w oparciu o program Tablit.” In: Leżańska, Wiesława; Radzikowska, Dorota (eds.)  Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 161-171.
Export: Tagged XML BibTex
2015
Basińska A. 2015. Child’s Cognitive Activity in Local Environment’s Educational Space: The Polish Perspective.” In: Schultheis, Klaudia; Pfrang, Agnes; Hiebl, Petra (eds.)  Children's perspective on school, teaching and learning. Berlin - Münster - Wien - Zürich - London: Lit Verlag, 189-208.
Export: Tagged XML BibTex
Pierson MR, Myck-Wayne J, Stang KK, Basińska A. 2015. Sustaining an International Partnership: An Evolving Collaboration. Journal of International Special Needs Education 18(1): 12-17.
URL: http://jisne.org/doi/abs/10.9782/2159-4341-18.1.12
Export: Tagged XML BibTex
Basińska A, Pietrala T, Zielińska U, Pietrala D, Dziubalska-Kołaczyk K. 2015. Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 144.
Export: Tagged XML BibTex
2014
Krauze-Sikorska_H, Klichowski M, Basińska A. (eds.) 2014. Children in the postmodern world. Culture – Media – Social Inequality. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 388.
Export: Tagged XML BibTex
Rybska E, Basińska A. 2014. Dialog, który ma wartość edukacyjną. O metodzie Questioning the Author w dydaktyce. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 34-40.
URL: http://ebis.ibe.edu.pl/numery/2014-4/ebis-2014-4-5.swf
Export: Tagged XML BibTex
Przybyła T, Basińska A, Klichowski M. 2014. Smartphones and children’s mathematics.” In: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, A. Basińska (eds.)  Children in the postmodern world. Culture – Media – Social Inequality. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 11–20.
Export: Tagged XML BibTex
2013
Basińska A, Pietrala D, Pietrala T, Zielińska U, Dziubalska-Kołaczyk K, Cole R. 2013. E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów. Poznań: Wydział Anglistyki UAM. Pp. 172.
URL: http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/2159
Export: Tagged XML BibTex
Basińska A. 2013. Meeting the Educational Needs of the Children through Co-Teaching.” In: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, K. Kuszak (eds.)  Świat Małego Dziecka vol. 1. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 73–80.
Export: Tagged XML BibTex
2012
Basińska A, Pietrala D, Cole R, Dziubalska-Kołaczyk K. 2012. ETOS – innowacyjne narzędzie wspomagające nauczanie i uczenie się przedmiotów przyrodniczych. Studia Edukacyjne 23: 229-248.
Export: Tagged XML BibTex