Export (8) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Żelazowska-Sobczyk?sort=year  [Clear All Filters]
2016
Żelazowska-Sobczyk M, Zabielska M. 2016. Case reporting as a macro-genre and its metadiscoursal aspects – a review of the literature. Language and Literary Studies of Warsaw 6: 77-108.
Export: Tagged XML BibTex
Żelazowska M, Zabielska M. 2016. Difficulties and translation techniques in Polish-English-Russian doctor-patient communication on the basis of otolaryngology from the perspective of the translator/interpreter.” In: Kuźniak, Marek; Rozwadowska, Bożena; Szawerna, Michał (eds.)  From Motion to Emotion: Aspects of Physical and Cultural Embodiment in Language. Frankfurt am Main: Peter Lang, 175-190.
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M, Żelazowska M. 2016. Narracyjny charakter medycznego opisu przypadku a jego spójność.” In: Górnicz, Mariusz; Kornacka, Małgorzata (eds.)  Spójność tekstu specjalistycznego (2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytet Warszawski, 125-134.
URL: ttp://www.sn.iksi.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+34+M_Górnicz+M_Kornacka+Spójność%20tekstu+specjalistycznego+2.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Żelazowska M, Zabielska M. 2016. Opis przypadku jako tekst specjalistyczny w dyskursie medycznym – przegląd badań. Lingwistyka Stosowana 18(3): 165-190.
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M, Żelazowska M. 2016. Spójność tekstu specjalistycznego a obraz pacjenta w medycznym opisie przypadku (kontynuacja badania).” In: Górnicz, Mariusz; Kornacka, Małgorzata (eds.)  Spójność tekstu specjalistycznego (2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytet Warszawski, 112-124.
URL: http://www.sn.iksi.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+34+M_Górnicz+M_Kornacka+Spójność%20tekstu+specjalistycznego+2.pdf
Export: Tagged XML BibTex
2015
Zabielska M, Żelazowska M. 2015. Disease entities in case reports from otolaryngology from the perspective of Polish, English and Russian translation studies.” In: Borkowska-Kępska, Barbara; Gwóźdź, Grzegorz; Mamet, Piotr  LSP Perspectives. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 173-185.
Export: Tagged XML BibTex
Żelazowska M, Zabielska M. 2015. Rola czasopism specjalistycznych w nauczaniu medycznego języka obcego studentów medycyny. Language and Literary Studies of Warsaw 5: 163-188.
Export: Tagged XML BibTex
2014
Zabielska M, Żelazowska M. 2014. Jednostki chorobowe w opisach przypadków w otolaryngologii w translatorycznym ujęciu polsko-angielsko-rosyjskim. Komunikacja Specjalistyczna 8: 92-103.
Export: Tagged XML BibTex