Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Świdziński  [Clear All Filters]
1999
Fabiszak_Jacek, Świdziński J. (eds.) 1999. Studia nad literaturami europejskimi. Księga poświęcona pamięci Profesora dr hab. Henryka Zbierskiego. Studies in European literatures. Essays in memory of Professor Henryk Zbierski. Poznań: Motivex. Pp. 279.
Export: Tagged XML BibTex