W pasku adresu przeglądarki wpisujemy adres "office.com"
Klikamy przycisk "Zaloguj się"
Wpisujemy adres e-mail
Wpisujemy hasło
Zaznaczamy opcję dotycząca automatycznego logowania według własnych upodobań
Z menu aplikacji wybieramy Outlook
i korzystamy