Znajdujemy aplikację Outlook (jest dostępna z pakietem MS Office)
Podajemy adres e-mail
Podajemy hasło
Zatwierdzamy konfigurację
Pozostaje akceptacja umowy licencyjnej