Znajdujemy aplikację Mozilla Thunderbird (po uprzednim jej zainstalowaniu)
Wypełniamy pola według wzoru, po czym KONIECZNIE wybieramy "Konfiguracja zaawansowana"
Konfigurację zaawansowaną również wypełniamy według wzoru
Opcjonalnie możemy zintegrować program z systemem operacyjnym i ustawic go jako domyślnego klienta poczty (lub pominąć ten krok)