Znajdujemy Preferencje Systemowe / System Preferences (dostępne przez pasek skrótów lub ikonę jabłka)
Wybieramy opcję Konta internetowe / Internet Accounts
Wybieramy opcję MS Exchange (Zaznaczona czerwoną strzałką)
Podajemy dane według wzoru
Wybieramy z listy pozycje do synchronizacji
Podsumowanie konfiguracji
Nowo skonfigurowaną skrzynkę pocztową możemy przeglądać poprzez aplikację Mail
Cieszymy się działającą pocztą