Research Team


Karolina Rataj, PhD - Head of the NeuroLang Laboratory


Prof. Katarzyna Bromberek-Dyzman


Paula Orzechowska, PhD


Rafał Jończyk, PhD


Katarzyna Jankowiak, PhD


Research assistants:

Marcin Naranowicz, MA


Patrycja Kakuba, MA student