Contact us

Neuroscience of Language Laboratory

Faculty of English

Wielkopolska Centre for Advanced Technologies

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10

61-614 Poznań

neurolang@wa.amu.edu.pl