Kurs obsługi programu E-Prime dla początkujących (EP-02), program

Kurs odbywa się w ramach Projektu POKL 4.1.1. Unikatowy Absolwent = Możliwości, zad. 4 Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim: LST&C. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z obsługą i możliwościami programu E-Prime® 2.0. Kurs ma charakter czysto praktyczny i odbywa się w formie warsztatów.

Agenda:

1. Instalacja programu E-Prime® (wersja demo).
2. Przykłady zastosowania oraz funkcje programu E-Prime.
3. Wspólne wykonanie prostych przykładowych ćwiczeń.
4. Samodzielne wykonanie przez uczestników prostego eksperymentu.
5. Analiza danych w E-Prime.

Kurs prowadzony jest w języku polskim, przeznaczony wyłącznie dla pracowników i doktorantów IFA/AMU. Prowadzący:

dr Katarzyna Bromberek-Dyzman. Zajęcia odbędą się w drugiej połowie listopada. Terminy zajęć : czwartek 18.30-20.00, piątek 17.00-19.30.

Wymagania :
- niezbędny własny laptop z systemem operacyjnym Microsoft Windows® XP/Vista/7;
- zainstalowane środowisko .NET Framework 3.5 (w Windows 7 jest ono wbudowane);