Jak skonfigurować pocztę ?

Dane Dostępowe
Serwer poczty przychodzącej (POP/IMAP): mail.wa.amu.edu.pl
Serwer poczty wychodzącej (SMTP): mail.wa.amu.edu.pl
Port przy serwerze poczty wychodzącej (SMTP): 587 lub 465

Serwery pocztowe wymagają uwierzytelnienia.

Nazwa użytkownika (login), jeżeli adres e-mail jest następujący:
uzytkownik@wa.amu.edu.pl to uzytkownik

UWAGA!

Serwer pocztowy Wydziału Anglistyki przyjmuje poczte skierowaną na stary adres Instytutu Filologii Angielskiej (czyli uzytkownik@ifa.amu.edu.pl) oraz na nowy adres Wydziału Anglistyki (czyli uzytkownik@wa.amu.edu.pl). Poczta wysłana na nowy i stary adres pocztowy jest kierowana do jednej skrzynki pocztowej.

Dostęp do poczty przez przeglądarkę internetową

Mozliwość sprawdzenia konta pocztowego przy pomocy przeglądarki internetowej:
https://wa.amu.edu.pl/mail

Uwaga:
Zalecana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox
Zalecany program pocztowy: Mozilla Thunderbird

Spam

Poczta jest filtrowana przy pomocy systemu antyspamowego Spamassassin po stronie serwera pocztowego.


Autoresponder (Vacation message)

Istnieje możliwość skorzystania z systemu automatycznych odpowiedzi (np. w przypadku urlopu lub wyjazdu służbowego).

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją