Dostęp do usługi Microsoft Office 365

Aby uzyskać dostęp do usługi Microsoft Office 365 należy:

  1. Po pierwsze należy zalogować się na stronie https://panel.amu.edu.pl i dokonać zmiany hasła. Hasło powinno spełniać kryteria, które są podane na stronie Panelu, tj. posiadać minimum 8 znaków, składać się z dużych i małych liter, zawierać liczby oraz (dobrze by było) znaki spacjalne np. !, &, *
  2. Po zmianie hasła należy odczekać ok. 1 minuty - w celu synchronizacji nowego hasła we wszystkich systemach UAM
  3. Następnie przejść do strony : https://login.microsoftonline.com - jest to główny portal uwierzytelniania do systemu Microsoft Office 365
  4. Jako dane logowania należy wpisać swój identyfikator logowania do systemu AMURap wraz z ciągiem @o365.amu.edu.pl, czyli np. ab12345@o365.amu.edu.pl, następnie kliknąć pole Hasło - wówczas nastąpi przekierowanie do strony tzw. logowania federacyjnego - i wpisać swoje hasło do systemu AMURap (które jest identyczne z hasłem do USOSWeba, sieci EduROAM)
  5. DOKTORANCI: W przypadku doktorantów może zdarzyć się sytuacja, że powyższe dane nie zadziałają !. Należy spróbować się zalogować za pomocą swojego konta studenckiego w domenie @st.amu.edu.pl, czyli np. ab12345@st.amu.edu.pl.

Materiały szkoleniowe dotyczące korzystania z Microsoft Office 365

Materiały te są dostępne w postaci szkoleń Online na platformie Microsoft Virtual Academy

W przypadku problemów z logowaniem do usługi Office365 oraz problemów z korzystaniem z aplikacji chmurowych w ramach platformy Microsoft Office 365, prosimy o kontakt osobisty w pokoju 363 (Collegium Heliodori).