LOVELIT Club

 

 

LOVELIT

 

Upcoming Events 

Our Plan for Summer Semester 2012

LoveLit Club's history

What is going on in literature?

LoveLit Club on Facebook  

 

 

Love Lit Club promotes the written word, which plays an important part in our lives, and which is our means of discovering and understanding the Anglo-Saxon imagination. It forms our perception of both low and highbrow culture of English speaking countries.

Love Lit Club's Supervisor, prof. zw. dr hab. L. Sikorska


Love Lit Club walczy o słowo pisane, które jest ważnym elementem  naszego życia oraz narzędziem poznania i zrozumienia anglosaskiej wyobraźni. To ono kształtuje naszą percepcję zarówno niskiej, jak i wysokiej kultury krajów anglojęzycznych.     

Opiekun Koła, prof. zw. dr hab. L. Sikorska

 

BACK