You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Adamska-Sałaciak Arleta profesor
 • Kierownik Zakładu Leksykografii i Leksykologii
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Rada Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego UAM- członek
Adamczyk-Żylińska Marika wykładowca
 • nie przypisano
Administracja Konferencji
 • nie przypisano
Ambroży Paulina profesor uczelni
 • Kierownik Zakładu Literatury Amerykańskiej
 • Koordynator przedmiotu - Historia literatury USA
 • Opiekun Koła Naukowego American Literature BLaSt
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Zespół ds. monitorowania strategii- członek
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Anderson Thomas st.wykładowca
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
Bąk Halszka adiunkt
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 2 BA- członek
Balas Anna profesor uczelni
 • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- deputy leader
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA 1 RAF- przewodniczący
 • Opiekun Koła Naukowego Phon&Phon
Baranowska Karolina doktorant
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA 1 RAF- członek
Bartnik Ryszard profesor uczelni
 • Komisja ds. zatwierdzania Efektów Uczenia się - członek
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia- przewodniczący
 • Koordynator Kierunku - Kierunek English Studies: Literature and Culture
 • Rada Programowa Grupy Kierunków studiów - członek/członkini
Basińska Anna adiunkt
 • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- popularyzacja nauki
 • Opiekun praktyk nauczycielskich Studia Niestacjonarne
 • Opiekun praktyk nauczycielskich Studia Stacjonarne (BA,MA)
 • Pełnomocnika Dziekana ds. Studiów Podyplomowych
 • Studia Podyplomowe Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Nauczaniu Początkowym- kierownik
 • Studia Podyplomowe: Metodyka Języka Angielskiego w Edukacji Elementarnej- Kierownik
 • Techniques of Effective Language Learning - członkini
 • Wydziałowy Zespół ds. Projektu EPICUR - członek/członkini
Bennett Samuel adiunkt
 • Opiekun Koła Naukowego Language and Communication in Media and Politics LANCOM
 • Webleader - Zakład Socjolingwistyki i Studiów nad Dyskursem
 • Wydziałowy Zespół ds. Projektu EPICUR - członek/członkini
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Błaszyk Ewelina pracownik administracyjny
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia Niderlandzka- sekretarz
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia- sekretarz
 • Webleader - Dziekanat ds. studiów stacjonarnych portale społecznościowe
 • Zespół ds. rocznego wynagrodzenia motywacyjnego- członek
Bobowska Małgorzata doktorant
 • nie przypisano
Boczkowska Kornelia adiunkt
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Breckenbridge Stanley prof. wizytujący
 • nie przypisano
Broszkiewicz Anna st.wykładowca dr
 • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- popularyzacja nauki
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- członek
 • Komitet Organizacyjny Konferencji ODNoWA- przewodniczący
 • Obserwator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 • Opiekun Koła Naukowego Teachers in Practice TiP
 • Opiekun praktyk nauczycielskich Studia Stacjonarne (BA,MA)
 • Techniques of Effective Language Learning - organizator
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
Bronk-Bacon Katarzyna adiunkt
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 MA- członek
 • Opiekun roku 1 MA Studia Stacjonarne
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Bromberek-Dyzman Katarzyna profesor uczelni
 • nie przypisano
Brzoza Bartosz doktorant
 • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- centre co-ordinator
 • Czasopismo PSiCL- Asystent Redaktora
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA 1 RAF- członek
 • Laboratorium Języka i Komunikacji LCL - pracownik
 • Wydziałowa Komisja Ekonomiczna Doktorantów- członek
Buchowska-Greaves Dominika st.wykładowca dr
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Niestacjonarne Filologia Angielska- przewodniczący
 • Opiekun Praktyk Niepedagogicznych kierunek Filologia Angielska
Bury-Galubińska Agnieszka pracownik administracyjny
 • Komitet Organizacyjny Konferencji PLM- administracja
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Wydziałowy Koordynator Systemu EZD - zastępca
 • Zespół ds. monitorowania strategii- członek
 • Zespół ds. obciążeń pozadydaktycznych- członek
 • Zespół ds. rocznego wynagrodzenia motywacyjnego- członek
Bury Joanna pracownik administracyjny
 • Ekspert Szkoły ds. budżetowania i kontrolingu
 • Komitet Organizacyjny Konferencji PLM- administracja
 • Pełnomocnik Dziekana ds. finansów
Burzyńska Katarzyna adiunkt
 • Zespół ds. Egzaminów końcowych Specjalizacja Tłumaczenia Pisemnego- członek
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Casale John st.wykładowca
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 3 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Cegłowski Piotr profesor uczelni
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 2 BA- przewodniczący
 • Studia doktoranckie w projekcie POWER - P.O. Kierownika
 • Webleader - studia niestacjonarne
 • Webleader - Zakład Polsko-Angielskiego Językoznawstwa Porównawczego
 • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- członek/ członkini
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Chmiel Agnieszka profesor uczelni
 • nie przypisano
Chojnicka Joanna post-doc
 • nie przypisano
Ciszek - Kiliszewska Ewa profesor uczelni
 • Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Projekt POWER - P.O. kierownika projektu
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 3 BA- przewodniczący
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Stacjonarne Filologia Angielska- przewodniczący
 • Opiekun roku 3 BA Studia Stacjonarne
Czembrowska Elźbieta wykładowca
 • PRK- PNJA syllabus update- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna- egzamin warunkowy PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Koordynator PNJA na RAF
Dębowska-Kozłowska Kamila adiunkt
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
Dekier Jakub doktorant
 • nie przypisano
De Louw Robertus adiunkt
 • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 1 MA- przewodniczący
 • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 2 MA- przewodniczący
 • Opiekun Koła Naukowego Dutch Philology "Oranjes"
 • Opiekun roku 2 MA Studia Stacjonarne-filologia niderlandzka
 • Zespół ds. promocji i współpracy z otoczeniem
Demczur Kinga pracownik administracyjny
 • nie przypisano
De Piazz Troy st.wykładowca
 • nie przypisano
Dobkiewicz Patryk doktorant
 • Komitet Organizacyjny Konferencji YLMP- członek
 • Rada Samorządu Doktorantów- wiceprzewodniczący
 • Webleader - Zakład Językoznawstwa Kognitywnego
 • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1BA Specjalizacja Tłumaczeniowa- członek
Domińska Mirosława wykładowca
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA 1 RAF- członek
Drewniak Dagmara profesor uczelni
 • Opiekun Koła Naukowego Canadian Literature in Perspective CLIP
 • Webleader - Pracownia Literatury Kanadyjskiej
 • Zespół ds. monitorowania strategii- przewodniczący
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Drewniak Tomasz pracownik inż.-tech.
 • Kierownik Pracowni Komputerowej
 • Osoba odpowiedzialna za systemy informatyczne
 • Rada Centrum Informatycznego - przedstawiciel WA
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
Droździał-Szelest Krystyna profesor uczelni
 • nie przypisano
Drwal Małgorzata adiunkt
 • Koordynator PNJA na Filologii Niderlandzkiej
 • Opiekun Praktyk Niepedagogicznych kierunek Filologia (spec. Filologia Niderlandzka)
 • Opiekun roku 3 BA Studia Stacjonarne-filologia niderlandzka
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Dylewski Radosław profesor uczelni
 • Podkomisja Rekrutacyjna na wyjazdy pracowników Wydziału Anglistyki w ramach programu Erasmus+ STA i STT - przewodniczący
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Rada ds. Projektu EPICUR Uniwersytetu Europejskiego na UAM - członek
 • Rada ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze - członek
 • Rada UAM ds. oceny Jednostek Pozawydziałowych- przewodniczący
 • Wydziałowa komisja oceniająca nauczycieli akademickich- członek/członkini
 • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- członek/ członkini
Dziemianko Anna profesor uczelni
 • Opiekun Koła Naukowego Lexicography and Lexicology
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Dzierżewska Joanna pracownik administracyjny
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia- sekretarz
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Stacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
Biuro Obsługi Wydziału
 • Komitet Organizacyjny Konferencji LIES- administracja
 • Komitet Organizacyjny Konferencji MESS- administracja
 • Komitet Organizacyjny Konferencji PLM- administracja
 • Komitet Organizacyjny Konferencji YLMP- administracja
Dzierla Jerzy doktorant
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA 2 RAF- członek
Dziubalska-Kołaczyk Katarzyna profesor
 • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- Poznan branch leader
 • Czasopismo PSiCL- Redaktor
 • Kierownik Zakładu Współczesnego Języka Angielskiego
 • Komitet Organizacyjny Konferencji PLM- przewodniczący
 • Koordynator przedmiotu - Fonetyka i Fonologia języka angielskiego
 • Prorektorka kierująca Szkołą Nauk o Języku i Literaturze
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Wydziałowa komisja oceniająca nauczycieli akademickich- członek/członkini
 • Zespół ds. rocznego wynagrodzenia motywacyjnego- członek
Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych
 • nie przypisano
Dziekanat Studiów Stacjonarnych
 • nie przypisano
Ewert Anna profesor uczelni
 • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- popularyzacja nauki
 • Komisja Dyscyplinarna dla Studentów- członek
 • Koordynator przedmiotu - Wiedza o akwizycji i nauce języków
 • Wydziałowy Zespół ds. Projektu EPICUR - członek/członkini
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Fabiszak Jacek profesor uczelni
 • Kierownik grupy kierunków studiów
 • Kierownik Zakładu Badań nad Tekstami Kultury
 • Komisja senacka ds. ocen okresowych członków zespołów oceniających- członek
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Rada Programowa Grupy Kierunków studiów - przewodniczący/a
 • Zespół ds. Nagród- członek
 • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- kierownik zespołu
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Fabiszak Małgorzata profesor uczelni
 • nie przypisano
Frątczak- Dąbrowska Marta adiunkt
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 BA- przewodniczący
 • Komitet Organizacyjny Konferencji LIES- członek
 • Opiekun Koła Naukowego Love Lit Club
 • Opiekun roku 1 BA Studia Niestacjonarne
 • Webleader - Zakład Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej
France Robert st.wykładowca
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
Frenszek Aleksandra student
 • Wydziałowa Komisja Ekonomiczna Studentów- członek
Frydrychewicz Agnieszka pracownik inż.-tech.
 • Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Galasiński Dariusz profesor
 • nie przypisano
Gapska Dominika pracownik administracyjny
 • nie przypisano
Gąsiorowski Piotr profesor uczelni
 • Ekspert Szkoły ds. ewaluacji działalności naukowej
 • Kierownik Zakładu Języków Starogermańskich
 • Podkomisja Rekrutacyjna na wyjazdy pracowników Wydziału Anglistyki w ramach programu Erasmus+ STA i STT - członek/członkini
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Senat- członek
 • Zespół ds. Bibliografii Pracowników- członek Zespołu
 • Zespół ds. Nagród- członek
 • Zespól ds. monitorowania stanu publikacji naukowych pracowników SNJL - członek/członkini
Górna Aldona pracownik administracyjny
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
Grochocka-Sidorowicz Marta adiunkt
 • nie przypisano
Grzywaczewska-Stewart Ewa wykładowca
 • PRK- PNJA syllabus update- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Writing
Haenze Sabrina st.wykładowca
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 MA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 3 BA- członek
 • Writing Centre- Kierownik
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Halczak Paulina doktorant
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne ELTiT 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Harris Simon st.wykładowca
 • PRK- PNJA syllabus update- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 2 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna- egzamin warunkowy PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- członek
 • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Writing
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Hornsby Michael profesor uczelni
 • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- popularyzacja nauki
 • Czasopismo Studia Celtica Posnaniesia- Redaktor
 • Kierownik Pracowni Studiów Celtyckich
 • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja celtycka
 • Kurator Pracowni Studiów Celtyckich
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Hu Saizhu doktorant
 • nie przypisano
Janicka Agata doktorant
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
Jankowska Aleksandra st.wykładowca dr
 • Kierownik Pracowni Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
 • Komisja ds. zatwierdzania Efektów Uczenia się - członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 MA- przewodniczący
 • Komitet Organizacyjny Konferencji ODNoWA- członek
 • Koordynator Warsztatów doskonalenia nauczycieli PNJA
 • Koordynator ds. układania testów PNJA na WA
 • Koordynator przedmiotu - Wiedza o akwizycji i nauce języków
 • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja nauczycielska(blok dydaktyczny)
 • Opiekun praktyk nauczycielskich Studia Niestacjonarne
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Rada Programowa Grupy Kierunków studiów - członek/członkini
 • Studia Podyplomowe Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe- kierownik
 • Webleader - Pracownia Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Jankowiak Katarzyna adiunkt
 • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- centre co-ordinator
 • Czasopismo PSiCL- Asystent Redaktora
 • Komitet Organizacyjny Konferencji YLMP- członek
 • Wydziałowa komisja oceniająca nauczycieli akademickich- członek/członkini
 • Zespół ds. promocji i współpracy z otoczeniem
 • Zespół ds. promocji Wydziału - członek/ członkini
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Jankowski Michał st.wykładowca
 • Kierownik Pracowni Wydawniczej
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Webleader - Pracownia Wydawnicza
 • Zespół Przygotowania Komputerowego Testów oraz szkoleń komputerowych osób układających zadania testowe w zakresie obróbki komputerowej testów- członek
 • Zespół ds. Bibliografii Pracowników- członek Zespołu
 • Zespół przygotowujący materiały do opracowania statystycznego egzaminów PNJA (spreadsheets oraz system obliczania wyników egzaminów)- członek
Jarząb- Napierała Joanna adiunkt
 • Komitet Organizacyjny Konferencji IAUPE 2019- członek
 • Opiekun Koła Naukowego Love Lit Club
 • Studia Podyplomowe Język Angielski z Językiem Rosyjskim- Kierownik
Jędrzejewska-Pyszczak Katarzyna st.wykładowca dr
 • Czasopismo Studia Celtica Posnaniesia- Redaktor
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA 1 RAF- przewodniczący
 • Koordynator Proseminariów oraz seminariów
 • Koordynator kursów na RAF
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Jekiel Mateusz st.wykładowca
 • Redaktor wydziałowy OmegaPSiR
 • Webleader - studia stacjonarne
 • Webleader - Zakład Języków Starogermańskich
Jelec Anna adiunkt
 • nie przypisano
Joby Christopher prof. wizytujący
 • nie przypisano
Jones Martyna st.wykładowca dr
 • nie przypisano
Jończyk Rafał adiunkt
 • P.O. Kierowniczki Laboratorium Języka i Komunikacji
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Webleader - Zakład Pragmatyki Języka Angielskiego
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
Kaczmarek-Górzyńska Joanna pracownik administracyjny
 • Komitet Organizacyjny Konferencji PLM- administracja
Kajzer-Wietrzny Marta adiunkt
 • nie przypisano
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Kapis Michał doktorant
 • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1BA Specjalizacja Tłumaczeniowa- członek
Kaszubski Przemysław st.wykładowca dr
 • Administrator platformy e-learningowej WA Moodle
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne ELTiT 3 BA- członek
 • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Writing
 • Pełnomocnik Dziekana ds. zarządzania witryną internetową
 • Rada Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi- przedstawiciel WA
 • Rada Programowa Grupy Kierunków studiów - członek/członkini
 • Writing Centre- Kierownik
 • Zespół poprawiający prace Pisanie 1MA niestacjonarne
Kaźmierczak Janusz profesor uczelni
 • Koordynator przedmiotu - Wstęp do Europeistyki
 • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja Język i Komunikacja w Mediach
 • Współredaktor czasopisma Polish-Anglosaxon Studies
Kaźmierski Kamil adiunkt
 • nie przypisano
Khanzhyn Dmytro doktorant
 • nie przypisano
Kiełkiewicz-Janowiak Agnieszka profesor uczelni
 • nie przypisano
Kielar Maciej st.wykładowca dr
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 MA- członek
 • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja ogólna
 • Opiekun roku 2 MA Studia Niestacjonarne
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Kilarski Marcin profesor uczelni
 • Koordynator przedmiotu - Gramatyka kontrastywna angielsko-polska
 • Stylesheet WA
 • Zespół ds. monitorowania strategii- członek
Kim Ronald profesor uczelni
 • nie przypisano
Kishchak Victoria doktorant
 • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- PhD assistant
Kizelbach Urszula adiunkt
 • nie przypisano
Koch Jerzy profesor
 • Czasopismo Werkwinkel- Redaktor
 • Kierownik Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich
 • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja Południowoafrykńska
 • Koordynator specjalności - Specjalność filologia niderlandzka
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
Kokorniak Iwona profesor uczelni
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA 3 RAF- przewodniczący
 • Kurator Zakładu Językoznawstwa Kognitywnego
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
 • Zespół układający testy PNJN na studia stacjonarne 1 BA
Kononenko Alona doktorant
 • nie przypisano
Koprowska Halina pracownik administracyjny
 • nie przypisano
Kopytko Roman profesor
 • Kierownik Zakładu Pragmatyki Języka Angielskiego
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
Korpal Paweł adiunkt
 • Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów- członek
 • Opiekun Koła Naukowego Found in Translation
 • Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych- kierownik
 • Webleader - Zakład Studiów Nad Przekładem
 • Zespół ds. Egzaminów końcowych Wydziałowe Studia Tłumaczenia Konferencyjnego 1MA- członek
 • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1BA Specjalizacja Tłumaczeniowa- członek
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Kowalkowska Ewa pracownik administracyjny
 • nie przypisano
Krawczak-Glynn Karolina profesor uczelni
 • nie przypisano
Kruk-Buchowska Zuzanna adiunkt
 • Koordynator specjalizacji- Specjalizacja australijsko-nowozelandzka
 • Opiekun Koła Naukowego Culture Vultures
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Uniwersytetu Otwartego
 • Sekretarrz czasopisma Polish-Anglosaxon Studies
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Krynicki Grzegorz naukowo-techniczny
 • Kierownik Laboratorium Przetwarzania Mowy i Języka
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA 3 RAF- członek
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Zespół ds. monitorowania strategii- członek
Krygier Marcin profesor uczelni
 • Kierownik Zakładu Historii Języka Angielskiego
 • Koordynator przedmiotu - Historia Języka Angielskiego
 • Opiekun Koła Naukowego History of English Language
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Webleader - Zakład Historii Języka Angielskiego
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Gizło Dagmara adiunkt
 • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja Teatrologiczna
 • Koordynator specjalności- Specjalność Theatre and Drama in English
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Krzysik Iga doktorant
 • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- PhD assistant
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne ELTiT 1 BA- członek
 • Wydziałowa Komisja Ekonomiczna Doktorantów- członek
Krzebietke Weronika st.wykładowca
 • nie przypisano
Kudelska Ewa pracownik administracyjny
 • nie przypisano
Kuhn Karen st.wykładowca
 • Koordynator PNJA na Filologii Niderlandzkiej
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Kuhn Wiesław profesor uczelni
 • nie przypisano
Kul Małgorzata profesor uczelni
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Opiekun Koła Naukowego Phontastics
Kułak Krystyna doktorant
 • Zespół ds. Bibliografii Pracowników- członek Zespołu
Kłaniecki Beniamin doktorant
 • Wydziałowa Komisja Ekonomiczna Doktorantów- członek
Lehka-Paul Olha st.wykładowca
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA 3 RAF- członek
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Leonard David st.wykładowca
 • nie przypisano
Lewandowska Halina doktorant
 • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- PhD assistant
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne ELTiT 2 BA- członek
Lew Robert profesor
 • Kurs dokształcający Publishing In top journals- kierownik
 • Zespół ds. Bibliografii Pracowników- kierownik Zespołu
 • Zespól ds. monitorowania stanu publikacji naukowych pracowników SNJL - członek/członkini
Lijewska Agnieszka adiunkt
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
Lipoński Wojciech profesor
 • Czasopismo Polish-Anglosaxon Studies- Redaktor
Listewnik Marta adiunkt
 • nie przypisano
Van Luijk Ruben st.wykładowca dr
 • nie przypisano
Maciejewska Eliza doktorant
 • nie przypisano
Maciulewicz Joanna profesor uczelni
 • Czasopismo SAP- Asystent Redaktora
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Niestacjonarne Filologia Angielska- przewodniczący
 • Koordynator przedmiotu - Teoria literatury i kultury
 • Rada Biblioteki Filologicznej Novum- członek
Macedulska Katarzyna adiunkt
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Majdowska Klaudia pracownik administracyjny
 • Pełnomocnik Dziekana ds. programu USOS
 • Zespół ds. Planu Zajęć Studia Stacjonarne- członek zespołu
Makowska Marta pracownik administracyjny
 • nie przypisano
Malarski Kamil st.wykładowca
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Stylesheet WA
Małecka Magdalena pracownik administracyjny
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Niestacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Niestacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
 • Webleader - Dziekanat ds. studiów niestacjonarnych strona WA
 • Webleader - Dziekanat ds. studiów niestacjonarnych portale społecznościowe
Markowicz Marcin doktorant
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna- egzamin warunkowy PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- członek
 • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1BA Specjalizacja Tłumaczeniowa- członek
Mazur Iwona adiunkt
 • Zespół ds. Egzaminów końcowych Specjalizacja Tłumaczenia Pisemnego- członek
 • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1BA Specjalizacja Tłumaczeniowa- członek
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Melton Brian st.wykładowca dr
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 3 BA- członek
 • Writing Centre- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJN na studia stacjonarne 1 MA
Michalski Grzegorz st.wykładowca dr
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna- egzamin warunkowy PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Stacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
 • Webleader - Zakład Współczesnego Języka Angielskiego
 • Wydziałowy kierownik treści- Intranet
 • Zastępca Pełnomocnika Dziekana ds. zarządzania witryną internetową
 • Zespół ds. promocji i współpracy z otoczeniem
 • Zespół ds. promocji Wydziału - członek/ członkini
Mostowski Michał doktorant
 • Webleader - studia doktoranckie
Mullin Kathryn
 • Writing Centre- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
Nadstoga Zbigniew st.wykładowca
 • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja Tłumaczenia Konferencyjne
 • Koordynator studiów - Międzywydziałowe Studia Tłumaczenia Konferencyjnego
 • Zespół ds. Egzaminów końcowych Wydziałowe Studia Tłumaczenia Konferencyjnego 1MA- członek
 • Zespół ds. Egzaminów końcowych program Tłumaczenia Konferencyjnego-członek
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Nahumko Shane st.wykładowca
 • PRK- PNJA syllabus update- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Writing
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Naranowicz Marcin doktorant
 • Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Komitet Organizacyjny Konferencji PLM- członek
 • Laboratorium Języka i Komunikacji LCL - pracownik
 • Rada Samorządu Doktorantów- przewodniczący
 • Wydziałowa Komisja Ekonomiczna Doktorantów- członek
Newsham Paul st.wykładowca
 • PRK- PNJA syllabus update- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 MA- członek
 • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Integrated Skills
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Niewiadomska Aleksandra pracownik administracyjny
 • Laboratorium ds. projektów krajowych i zagranicznych - menadżer projektu
 • Pełnomocnik Dziekana ds. grantów
Nowak Agnieszka pracownik administracyjny
 • Komitet Organizacyjny Konferencji ODNoWA- administracja
 • Webleader - Dziekanat główny
 • Zespół ds. rocznego wynagrodzenia motywacyjnego - sekretarz
Olesiejko Jacek st.wykładowca dr
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA 2 RAF- członek
 • Opiekun Praktyk Niepedagogicznych kierunek English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies
 • Opiekun Praktyk Niepedagogicznych kierunek English Studies: Literature and Culture
 • Opiekun Praktyk Niepedagogicznych kierunek Filologia Angielsko-Chińska
Olszewska Ewa doktorant
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
Olsza Małgorzata adiunkt
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 3 BA- członek
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia- sekretarz
 • Opiekun roku 2 MA Studia Stacjonarne
 • Opiekun roku 3 BA Studia Niestacjonarne
 • Webleader - Zakład Literatury Amerykańskiej
 • Zespół ds. Egzaminów końcowych Wydziałowe Studia Tłumaczenia Specjalistycznego i Zawodowego- członek
 • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1MA Specjalizacja Tłumaczenie Pisemne- członek
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Orzechowska Paula adiunkt
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne ELTiT 1 BA- przewodniczący
 • P.O. Kierowniczki Laboratorium Neuronauki Języka
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Rada Programowa Grupy Kierunków studiów - członek/członkini
Paciorkowski Tomasz doktorant
 • nie przypisano
Paluszek Przemysław st.wykładowca
 • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 2 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 3 BA- członek
Pawelczyk Joanna profesor uczelni
 • Komitet Organizacyjny Konferencji YLMP- przewodniczący
 • Opiekun Koła Naukowego Language & Gender & Sexuality LaGeS
 • Organizator spotkań naukowych WA Friday Lectures
 • Rada Dziekańska - przewodnicząca
 • Wydziałowa komisja oceniająca nauczycieli akademickich- przewodnicząca
 • Zespół ds. Nagród- przewodniczący
 • Zespół ds. obciążeń pozadydaktycznych- kierownik Zespołu
 • Zespół ds. opracowania szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich SNJL - członek/członkini
 • Zespół ds. rocznego wynagrodzenia motywacyjnego- przewodnicząca
Perdek Magdalena st.wykładowca dr
 • Koordynator ds. planu zajęć
 • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja Tłumaczenia Pisemne
 • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja tłumaczeniowa
 • Webleader - Zakład Leksykografii i Leksykologii
 • Zespół ds. Egzaminów końcowych Specjalizacja Tłumaczenia Pisemnego- członek
 • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1MA Specjalizacja Tłumaczenie Pisemne- członek
 • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- członek/ członkini
Phillips Colin st.wykładowca
 • PRK- PNJA syllabus update- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 2 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- członek
 • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Writing
 • Zespół poprawiający prace Pisanie 1MA niestacjonarne
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Pietrala Dawid adiunkt
 • Komisja ds. współpracy z gospodarką - członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 MA- przewodniczący
 • Komisja Rektorska ds. współpracy z gospodarką- przedstawiciel WA
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Przedsiębiorcami
 • Zespół ds. promocji i współpracy z otoczeniem
Piotrowska-Gotowała Magdalena pracownik administracyjny
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Niestacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Niestacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Stacjonarne Filologia Niderlandzka- sekretarz
 • Webleader - studia doktoranckie
 • Zespół ds. Planu Zajęć Studia Niestacjonarne- członek zespołu
Pomeroy Jeremy st.wykładowca dr
 • nie przypisano
Powalska-Mugaj Aleksandra pracownik administracyjny
 • nie przypisano
Pracownia Komputerowa
 • nie przypisano
Pracownia Wydawnicza
 • Zespół Przygotowania Komputerowego Testów oraz szkoleń komputerowych osób układających zadania testowe w zakresie obróbki komputerowej testów- członek
 • Zespół przygotowujący materiały do opracowania statystycznego egzaminów PNJA (spreadsheets oraz system obliczania wyników egzaminów)- członek
Puzia-Sobieska Olga doktorant
 • nie przypisano
Rataj Karolina adiunkt
 • nie przypisano
Ratajczak Magdalena pracownik administracyjny
 • Podkomisja Rekrutacyjna na wyjazdy pracowników Wydziału Anglistyki w ramach programu Erasmus+ STA i STT - członek/członkini
 • Koordynator programu Erasmus +
 • Opiekun zagranicznych studentów
Remiszewska Katarzyna st.wykładowca dr
 • Komisja ds. Egzaminów Wstępnych na Międzydziałowe Studia Magisterskie w zakresie Tłumaczenia Specjalistycznego i Zawodowego- członek
 • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Tłumaczenia
 • Zespół ds. Egzaminów końcowych Specjalizacja Tłumaczenia Pisemnego- członek
 • Zespół ds. Egzaminów końcowych Wydziałowe Studia Tłumaczenia Specjalistycznego i Zawodowego- członek
 • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1BA Specjalizacja Tłumaczeniowa- członek
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Remiszewski Michał st.wykładowca dr
 • Członek Rady UAM ds. Kształcenia na Odległość
 • PRK- PNJA syllabus update- członek
 • Kierownik Pracowni Innowacji Edukacyjnych i Technologii Językowych
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 3 BA- członek
 • Koordynator ds. e-learningu
 • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Gramatyka
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Rada ds. Kształcenia na Odległość- członek
 • Webleader - studia podyplomowe
 • Webleader - Pracownia Innowacji Edukacyjnych i Technologii Językowych
 • Wydziałowy Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia- członek
 • Zespół ds. monitorowania strategii- członek
 • Zespół ds. opracowania koncepcji kształcenia językowego studentów- członek
 • Zespół ds. strategii SNJL - członek/członkini
 • Zespół ds. rocznego wynagrodzenia motywacyjnego- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Resiner Johnna st.wykładowca
 • nie przypisano
Rogos - Hebda Anna adiunkt
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
Rogos - Hebda Justyna adiunkt
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 3 BA- przewodniczący
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Rosiak Karolina st.wykładowca dr
 • Czasopismo Studia Celtica Posnaniesia- Redaktor
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 3 BA- członek
 • Opiekun Koła Naukowego Celtic
 • Rada Programowa Grupy Kierunków studiów - członek/członkini
 • Webleader - Pracownia Studiów Celtyckich
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Rudziński Piotr doktorant
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
Rutkowska Hanna profesor uczelni
 • Koordynator specjalności- Specjalność filologia angielsko-chińska
Rysiewicz Jacek st.wykładowca dr
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA 1 RAF- członek
 • Studia Podyplomowe Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego- kierownik
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Rzepa Agnieszka profesor uczelni
 • Kierownik Pracowni Literatury Kanadyjskiej
 • Koordynator specjalizacji- Specjalizacja kanadyjska
 • Rada Biblioteki Filologicznej Novum- członek
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Rada Programowa Grupy Kierunków studiów - członek/członkini
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Saeys Nancy st.wykładowca
 • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 1 BA- przewodniczący
 • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 1 MA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 2 MA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 2 BA- przewdniczący
 • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 3 BA- przewodniczący
 • Opiekun roku 1BA Studia Stacjonarne-filologia niderlandzka
Salamon Patrycja doktorant
 • nie przypisano
Sawala Krzysztof st.wykładowca dr
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA 2 RAF- przewodniczący
 • Komisja Egzaminacyjna- egzamin warunkowy PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Społeczny Inspektor pracy
 • Zespół przygotowujący materiały do opracowania statystycznego egzaminów PNJA (spreadsheets oraz system obliczania wyników egzaminów)- członek
Schwartz Geoffrey profesor uczelni
 • nie przypisano
Scheffler Paweł profesor uczelni
 • Kierownik Zakładu Angielskiego Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języka Angielskiego
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów- wiceprzewodniczący
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Setecka Agnieszka profesor uczelni
 • Koordynator przedmiotu - Historia literatury angielskiej po 1900 roku
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Zespół ds. Planu zajęć Studia Niestacjonarne- kierownik zespołu
 • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- członek/ członkini
Siek-Piskozub Teresa profesor
 • nie przypisano
Sikora-Sabat Anna adiunkt
 • nie przypisano
Sikorska Liliana profesor
 • Czasopismo MEM- Redaktor
 • Czasopismo SAP- Redaktor Literacki
 • Kierownik Zakładu Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej
 • Komitet Organizacyjny Konferencji LIES- przewodniczący
 • Koordynator przedmiotu - Historia literatury brytyjskiej przed 1900
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
Skirecki Tomasz st.wykładowca dr
 • Koordynator przedmiotu - Historia USA
 • Koordynator przedmiotu - Historia Wysp Brytyjskich
 • Pełnomocnik Dziekana ds. promocji i współpracy z otoczeniem
 • Rada Programowa Grupy Kierunków studiów - członek/członkini
 • Senat- członek
 • Webleader - Zakład Badań nad Tekstami Kultury
 • Zespół ds. promocji Wydziału - przewodniczący
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Śmiecińska Joanna st.wykładowca
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 3 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 MA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne ELTiT 2 BA- przewodniczący
 • Opiekun roku 2 BA Studia Niestacjonarne
 • Pełnomocnik Dziekana ds. pomocy materialnej
 • Wydziałowa Komisja Ekonomiczna Doktorantów- przewodniczący
 • Wydziałowa podkomisja stypendialna - przewodnicząca
Sobkowiak Włodzimierz profesor
 • nie przypisano
Sowa Wojciech profesor
 • Ekspert Szkoły ds. projektów krajowych i zagranicznych
 • Laboratorium ds. projektów krajowych i zagranicznych - kierownik
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Zespół ds. monitorowania strategii- członek
Stałanowska Patrycja pracownik administracyjny
 • nie przypisano
Stachura Paweł profesor uczelni
 • nie przypisano
Syguła-Janowska Barbara st.wykładowca
 • PRK- PNJA syllabus update- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 BA- członek
 • Koordynator PNJA na Studia Niestacjonarne BA
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
Szczepankiewicz Piotr doktorant
 • Rada Samorządu Doktorantów- członek
 • Sejmik Doktorantów- wydziałowy delegat
Szczegóła Tomasz st.wykładowca
 • PRK- PNJA syllabus update- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 3 BA- członek
 • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Integrated Skills
 • Webleader - Pracownia Praktycznego Nauczania Języka Angielskiego
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Szczypiński Tomasz pracownik inż.-tech.
 • Webleader - Pracownia Komputerowa
Tajsner Przemysław profesor
 • Komisja ds. zatwierdzania Efektów Uczenia się- przewodniczący
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
 • Koordynator przedmiotu - Składnia i morfologia języka Angielskiego
Tomczak Ewa st.wykładowca
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne ELTiT 3 BA- członek
 • Webleader - Zakład Studiów Psycholingwistycznych
 • Wydziałowy Koordynator ds. badań losów Absolwentów
 • Zespół ds. promocji i współpracy z otoczeniem
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Turski Marcin st.wykładowca
 • Redaktor Korespondent do współpracy z Zespołem redakcyjnym UAM. TV
 • Rzecznik prasowy WA
 • Wydziałowy Korespondent Uniwersyteckiego Systemu Informacji
 • Zespół ds. Egzaminów końcowych Wydziałowe Studia Tłumaczenia Konferencyjnego 1MA- członek
 • Zespół ds. promocji i współpracy z otoczeniem
 • Zespół ds. promocji Wydziału - członek/ członkini
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
van der Ham Bas wykładowca
 • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 2 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 3 BA- członek
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Stacjonarne Filologia Niderlandzka- sekretarz
 • Opiekun roku 2 BA Studia Stacjonarne-filologia niderlandzka
 • Techniques of Effective Language Learning - organizator
 • Webleader - Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich
 • Wydziałowy Koordynator ds. kontaktu z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego
 • Wydziałowy Koordynator ds. studentów z niepełnosprawnościami
Wach Aleksandra profesor uczelni
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 MA- przewodniczący
 • Opiekun Koła Naukowego Research in English Applied Linguistics REAL
 • Pełnomocnik Dziekana ds. punktów ECTS
 • Rada Programowa Grupy Kierunków studiów - członek/członkini
Wąsik Elżbieta profesor uczelni
 • nie przypisano
Wąsik Zdzisław profesor
 • nie przypisano
Weckwerth Jarosław st.wykładowca dr
 • Czasopismo PSiCL- Asystent Redaktora
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 MA- członek
 • Komitet Organizacyjny Konferencji PLM- członek
 • Koordynator przedmiotu - Fonetyka i Fonologia języka angielskiego
Wenderski Michał st.wykładowca
 • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 1 MA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 2 MA- członek
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia Niderlandzka- sekretarz
 • Opiekun roku 1MA Studia Stacjonarne-filologia niderlandzka
 • Zespół ds. promocji Wydziału - członek/ członkini
Whyatt Bogusława profesor uczelni
 • Kierowniczka studiów doktoranckich
 • Kierownik Zakładu Studiów Psycholingwistycznych
 • Kurator Zakładu Studiów nad Przekładem
 • Opiekun Koła Naukowego PSYCHOLinguistics
 • Organizator spotkań naukowych WA Friday Lectures
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
Whyatt Christopher st.wykładowca
 • PRK- PNJA syllabus update- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna- egzamin warunkowy PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Integrated Skills
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Wiercińska Katarzyna adiunkt
 • Czasopismo Werkwinkel- Asystent Redaktora
 • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Opiekun roku 1MA Studia Stacjonarne-filologia niderlandzka
Wiland Bartosz adiunkt
 • Wydziałowy Koordynator ds. badań losów Absolwentów
Wilczyńska Elżbieta st.wykładowca dr
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 MA- członek
 • Koordynator przedmiotu - Studia kulturowe angielskiego obszaru językowego
 • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja Literatura i Kultura Amerykańska
 • Opiekun roku 1 MA Studia Niestacjonarne
 • Zespół poprawiający prace Pisanie 1MA niestacjonarne
Williams Timothy st.wykładowca dr
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Wiśniewska-Przymusińska Malwina doktorant
 • nie przypisano
Witkoś Jacek profesor
 • Kierownik Zakładu Polsko-Angielskiego Językoznawstwa Porównawczego
 • Pełnomocnik Dziekana ds. rankingów
 • Pełnomocnik Dziekana ds. studiów prowadzonych łącznie z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Uczelniany Zespół Odwoławczy- przedstawiciel WA
Witczak Olga doktorant
 • Laboratorium Języka i Komunikacji LCL - pracownik
 • Zespół ds. Egzaminów końcowych Specjalizacja Tłumaczenia Pisemnego- członek
 • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1BA Specjalizacja Tłumaczeniowa- członek
Wojtkowiak Ewelina doktorant
 • nie przypisano
Wojciechowska Sylwia adiunkt
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- przewodniczący
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
Wolfram-Romanowska Danuta st.wykładowca dr
 • nie przypisano
Woźniakowski Łukasz doktorant
 • Wydziałowy Zespół ds. oceny jakości kształcenia- członek
Wrembel Magdalena profesor uczelni
 • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- deputy leader
 • Koordynatorka Kierunku- Kierunek English Liguistics Theories, Interfaces, Technologies
 • Koordynatorka Wydziałowa projektu POWER UJ
 • Pełnomocniczka Dziekany ds. koordynacji procesu naukowo-dydaktycznego
 • Wydziałowa Koordynatorka Projektu EPICUR
 • Wydziałowa Koordynatorka Projektu KOLaboratorium
 • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- członek/ członkini
Wysocka Hanna st.wykładowca dr
 • PRK- PNJA syllabus update- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 MA- przewodniczący
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- przewodniczący
 • Koordynator PNJA na Studia Niestacjonarne MA
Włodarczyk Matylda profesor uczelni
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 3 BA- przewodniczący
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia Angielska- przewodniczący
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Muzeum UAM
 • Rada Biblioteki Filologicznej Novum- członek
 • Zespół ds. monitorowania strategii- członek
 • Zespół ds. strategii SNJL - członek/członkini
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJN na studia stacjonarne 1 MA
Yao Yu doktorant
 • nie przypisano
Zabielska Magdalena adiunkt
 • nie przypisano
Zagórska Paulina adiunkt
 • Czasopismo SAP- Asystent Redaktora
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- przewodniczący
 • Opiekun roku 2 BA Studia Stacjonarne
Zajączkowska Agnieszka doktorant
 • Zespół ds. grafiki i materiałów promocyjnych
Zajas Paweł profesor uczelni
 • Czasopismo Werkwinkel- Redaktor
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia Niderlandzka- przewodniczący
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Stacjonarne Filologia Niderlandzka- przewodniczący
 • Koordynator ds. programu CEEPUS (Niderlandy)
 • Rada Programowa Kierunku Filologia SNJL- członek/ni
 • Zespół ds. Nagród- członek
 • Zespół ds. opracowania szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich SNJL - członek/członkini
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
Zbierska-Sawala Anna st.wykładowca dr
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 3 BA- przewodniczący
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
Zgoła Patrycja pracownik administracyjny
 • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters - Administrative Coordinator
 • Wydziałowy Koordynator Systemu EZD
Ziemny Aleksander pracownik administracyjny
 • nie przypisano
Zielińska Urszula wykładowca
 • PRK- PNJA syllabus update- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne ELTiT 2 BA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna- egzamin warunkowy PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- członek
 • Komitet Organizacyjny Konferencji ODNoWA- członek
 • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Comunicative Practice
 • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Speaking
 • Obserwator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 • Techniques of Effective Language Learning - członkini
 • Zespół ds. monitorowania strategii- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Żychliński Sylwiusz adiunkt
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 2 BA- członek
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Niestacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
 • Opiekun Koła Naukowego Syn&Sin
Zydorowicz Paulina adiunkt
 • PRK- PNJA syllabus update- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- przewodniczący
 • Komisja Egzaminacyjna- egzamin warunkowy PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- przewodniczący
 • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Fonetyka
Łęska-Drajerczak Iwona st.wykładowca dr
 • Kierownik Pracowni Praktycznego Nauczania Języka Angielskiego
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 BA- przewodniczący
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 2 BA- przewodniczący
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- przewodniczący
 • Komisja Egzaminacyjna- egzamin warunkowy PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- przewodniczący
 • Koordynator PNJA na Studiach Stacjonarnych
 • Koordynator ds. układania testów PNJA na WA
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Techniques of Effective Language Learning - członkini
 • Wydziałowa komisja oceniająca nauczycieli akademickich- członek/członkini
 • Wydziałowy Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia- członek
 • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- członek/ członkini
 • Zespół ds. rocznego wynagrodzenia motywacyjnego- członek
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
Łęska Paulina adiunkt
 • Opiekun roku 1 BA Studia Stacjonarne
Łyczykowska Małgorzata doktorant
 • nie przypisano