You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
van der Ham Bas wykładowca
  • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 1 BA- członek
  • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 2 BA- członek
  • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 3 BA- członek
  • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Stacjonarne Studia niderlandystyczne- sekretarz
  • Techniques of Effective Language Learning - organizator
  • Webleader - Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich
  • Wydziałowy Koordynator ds. studentów z niepełnosprawnościami oraz kontaktu z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego