You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Zajas Paweł profesor uczelni
 • Czasopismo Werkwinkel- Redaktor
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia Niderlandzka- przewodniczący
 • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Stacjonarne Filologia Niderlandzka- przewodniczący
 • Koordynator ds. programu CEEPUS (Niderlandy)
 • Rada Programowa Grupy Kierunków Studiów - członek/członkini
 • Rada Programowa Kierunku Filologia SNJL- członek/członkini
 • Zespół ds. opracowania szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich SNJL - członek/członkini
 • Zespół ds. rocznego wynagrodzenia motywacyjnego- członek
 • Zespół ds. strategii i rozwoju Wydziału Anglistyki- członek/ członkini
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek