You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Zajas Paweł profesor uczelni
  • Czasopismo Werkwinkel- Redaktor
  • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia Niderlandzka- przewodniczący
  • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Stacjonarne Filologia Niderlandzka- przewodniczący
  • Koordynator ds. programu CEEPUS (Niderlandy)
  • Rada Programowa Grupy Kierunków Studiów - członek/członkini
  • Rada Programowa Kierunku Filologia SNJL- członek/członkini
  • Zespół ds. opracowania szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich SNJL - członek/członkini
  • Zespół ds. strategii i rozwoju Wydziału Anglistyki- członek/ członkini
  • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
  • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek