You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Wrembel Magdalena profesor uczelni
 • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- deputy leader
 • Koordynatorka Kierunku- Kierunek English Liguistics Theories, Interfaces, Technologies
 • Koordynatorka Wydziałowa projektu POWER UJ
 • Pełnomocnik/Pełnomocniczka Dziekany ds. koordynacji procesu naukowo-dydaktycznego
 • Rada Programowa Grupy Kierunków Studiów - członek/członkini
 • Wydziałowa Koordynatorka Projektu EPICUR
 • Wydziałowa Koordynatorka Projektu KOLaboratorium
 • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- członek/ członkini
 • Zespół ds. obciążeń pozadydaktycznych- członek
 • Zespół ds. rocznego wynagrodzenia motywacyjnego- członek
 • Zespół ds. opracowania strategii UAM- członek/członkini
 • Zespół ds. strategii i rozwoju Wydziału Anglistyki- Kierownik/ Kierowniczka
 • Zespół projekt POWER Uniwersytet Dostępny na WA- członek/członkini