You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Witkoś Jacek profesor
  • Ekspert dla celów ewaluacji (kryterium II)
  • Kierownik Zakładu Polsko-Angielskiego Językoznawstwa Porównawczego
  • Pełnomocnik/Pełnomocniczka Dziekany ds. studiów prowadzonych łącznie z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu
  • Rada Dziekańska - członek/członkini
  • Rada Programowa Kierunku Studiów Filologia Angielska z Pedagogiką na WPA w Kaliszu- członek
  • Uczelniany Zespół Odwoławczy- przedstawiciel WA