You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Williams Timothy st.wykładowca dr
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 MA- członek
  • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
  • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
  • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
  • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek