You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Whyatt Bogusława profesor uczelni
  • Kierowniczka studiów doktoranckich
  • Kierownik Zakładu Studiów Psycholingwistycznych
  • Kurator Zakładu Studiów nad Przekładem
  • Organizator spotkań naukowych WA Friday Lectures
  • Rada Dziekańska - członek/członkini