You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Weckwerth Jarosław st.wykładowca dr
  • Czasopismo PSiCL- Asystent Redaktora
  • Komitet Organizacyjny Konferencji PLM- członek
  • Koordynator przedmiotu - Fonetyka i Fonologia języka angielskiego
  • Zespół projekt POWER Uniwersytet Dostępny na WA- członek/członkini