You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Wach Aleksandra profesor uczelni
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 MA- przewodniczący
  • Opiekun Koła Naukowego Research in English Applied Linguistics REAL
  • Pełnomocnik Dziekana ds. punktów ECTS
  • Rada Programowa Grupy Kierunków studiów - członek/członkini