You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Szczepankiewicz Piotr doktorant
  • Rada Samorządu Doktorantów- członek
  • Sejmik Doktorantów- wydziałowy delegat
  • Zespół ds. szkoleń pracowników i studentów MS TEAMS, Moodle