You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Sikorska Liliana profesor
  • Czasopismo MEM- Redaktor
  • Czasopismo SAP- Redaktor Literacki
  • Kierownik Zakładu Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej
  • Komitet Organizacyjny Konferencji LIES- przewodniczący
  • Koordynator przedmiotu - Historia literatury brytyjskiej przed 1900
  • Rada Dziekańska - członek/członkini