You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Setecka Agnieszka prof.nadzw.
  • Członek Rady Wydziału Anglistyki z wyboru
  • Koordynator przedmiotu - Historia literatury angielskiej po 1900 roku
  • Organizator spotkań naukowych WA Friday Lectures
  • Pełnomocnik Dziekana ds. studiów prowadzonych łącznie z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu
  • Wydziałowy Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia- członek
  • Zespół ds. Planu zajęć Studia Niestacjonarne- kierownik zespołu
  • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- członek