You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Setecka Agnieszka profesor uczelni
  • Koordynator przedmiotu - Historia literatury angielskiej po 1900 roku
  • Rada Dziekańska - członek/członkini
  • Zespół ds. Planu zajęć Studia Niestacjonarne- kierownik zespołu
  • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- członek/ członkini