You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Rutkowska Hanna profesor uczelni
  • Koordynator specjalności- Specjalność filologia angielsko-chińska
  • Rada Programowa Kierunku Filologia SNJL- członek/członkini
  • Zespoły doradcze kierunku studiów filologia, specjalność filologia chińsko-angielska