You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Remiszewski Michał st.wykładowca dr
 • Członek Rady UAM ds. Kształcenia na Odległość
 • PRK- PNJA syllabus update- członek
 • Kierownik Pracowni Innowacji Edukacyjnych i Technologii Językowych
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 3 BA- członek
 • Koordynator ds. e-learningu
 • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Gramatyka
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Rada ds. Kształcenia na Odległość- członek
 • Webleader - studia podyplomowe
 • Webleader - Pracownia Innowacji Edukacyjnych i Technologii Językowych
 • Wydziałowy Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia- członek
 • Zespół ds. monitorowania strategii- członek
 • Zespół ds. opracowania koncepcji kształcenia językowego studentów- członek
 • Zespół ds. strategii SNJL - członek/członkini
 • Zespół ds. rocznego wynagrodzenia motywacyjnego- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek