You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Rataj Karolina adiunkt
  • Bilingualism Matters- popularyzacja nauki
  • Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Innovative language research in interdisciplinary perspectives: psychology, sociology and technology"-Projekt POWER-kierownik
  • Kierownik Laboratorium Neuronauki Języka
  • Komisja Etyczna UAM ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi- z-ca przewodniczącego
  • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja Kognitywne Językoznawstwo Stosowane
  • Webleader - Zakład Studiów Psycholingwistycznych
  • Zespół ds. monitorowania strategii- członek
  • Zespół ds. opracowania zmodyfikowanego modelu studiów magisterskich- członek