You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Piotrowska-Gotowała Magdalena pracownik administracyjny
  • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Niestacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
  • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Niestacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
  • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Stacjonarne Filologia Niderlandzka- sekretarz
  • Webleader - studia doktoranckie
  • Zespół ds. Planu Zajęć Studia Niestacjonarne- członek zespołu