You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Perdek Magdalena st.wykładowca dr
  • Koordynatorka ds. planu zajęć
  • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja Tłumaczenia Pisemne
  • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja tłumaczeniowa
  • Webleader - Pracownia Leksykografii i Leksykologii
  • Zespoły doradcze grupy specjalności: filologia romańska z filologią angielską, filologia angielska z filologią germańską, filologia germańska z filologią angielską
  • Zespół ds. Egzaminów końcowych Specjalizacja Tłumaczenia Pisemnego- członek
  • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1MA Specjalizacja Tłumaczenie Pisemne- członek
  • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- członek/ członkini