You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Perdek Magdalena st.wykładowca dr
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 2 MA- członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 MA- członek
 • Komisja ds. Egzaminów Wstępnych na Międzydziałowe Studia Magisterskie w zakresie Tłumaczenia Specjalistycznego i Zawodowego- członek
 • Koordynator ds. planu zajęć
 • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja Tłumaczenia Pisemne
 • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja tłumaczeniowa
 • Koordynator studiów - Międzywydziałowe Studia Magisterskie w Zakresie Tłumaczenia Specjalistycznego i Zawodowego
 • Rada Programowa specjalności tłumaczeniowe- członek
 • Webleader - Zakład Leksykografii i Leksykologii
 • Zespół ds. Egzaminów końcowych Specjalizacja Tłumaczenia Pisemnego- członek
 • Zespół ds. Egzaminów końcowych Wydziałowe Studia Tłumaczenia Specjalistycznego i Zawodowego- członek
 • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1MA Specjalizacja Tłumaczenie Pisemne- członek
 • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- członek