You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Pawelczyk Joanna profesor uczelni
  • Komitet Organizacyjny Konferencji YLMP- przewodniczący
  • Opiekun Koła Naukowego Language & Gender & Sexuality LaGeS
  • Organizator spotkań naukowych WA Friday Lectures
  • Rada Dziekańska - przewodnicząca
  • Wydziałowa komisja oceniająca nauczycieli akademickich- przewodnicząca
  • Zespół ds. Nagród- przewodniczący
  • Zespół ds. obciążeń pozadydaktycznych- kierownik Zespołu
  • Zespół ds. opracowania szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich SNJL - członek/członkini
  • Zespół ds. rocznego wynagrodzenia motywacyjnego- przewodnicząca