You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Pawelczyk Joanna profesor uczelni
 • Dziekana Wydziału Anglistyki
 • Komisja Etyczna UAM ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi- członek/członkini
 • Komitet Organizacyjny Konferencji YLMP- przewodniczący
 • Opiekun Koła Naukowego Language & Gender & Sexuality LaGeS
 • Rada Dziekańska - przewodnicząca
 • Rada Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze- członkini
 • Wydziałowa komisja oceniająca nauczycieli akademickich- przewodnicząca
 • Zespół ds. obciążeń pozadydaktycznych- kierownik Zespołu
 • Zespół ds. opracowania szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich SNJL - członek/członkini
 • Zespół ds. rocznego wynagrodzenia motywacyjnego- przewodnicząca
 • Zespół ds. Strategii Rozwoju UAM- przedstawiciel/przedstawicielka SNJL