You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Pawelczyk Joanna profesor uczelni
  • Komitet Organizacyjny Konferencji YLMP- przewodniczący
  • Opiekun Koła Naukowego Language & Gender & Sexuality LaGeS
  • Organizator spotkań naukowych WA Friday Lectures
  • Rada Dziekańska - przewodnicząca
  • Wydziałowy Zespół oceniający- przewodniczący
  • Zespół ds. Nagród- przewodniczący
  • Zespół ds. obciążeń pozadydaktycznych- kierownik Zespołu