You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Orzechowska Paula adiunkt
  • Koordynator Kierunku- Kierunek English Liguistics Theories, Interfaces, Technologies
  • P.O. Kierowniczki Laboratorium Neuronauki Języka
  • Rada Dziekańska - członek/członkini