You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Michalski Grzegorz st.wykładowca dr
  • Koordynator ds. angielskojęzycznej strony UAM
  • Pełnomocnik/Pełnomocniczka Dziekany ds. zarządzania witryną internetową
  • Wydziałowy kierownik treści- Intranet
  • Zespół ds. angielskojęzycznej strony Wydziału Anglistyki- członek/członkini
  • Zespół ds. promocji i współpracy z otoczeniem
  • Zespół ds. promocji Wydziału - członek/ członkini