You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Markowicz Marcin adiunkt
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- członek
  • Komisja Egzaminacyjna- egzamin warunkowy PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- członek
  • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
  • Webleader - Pracownia Literatury Kanadyjskiej
  • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1BA Specjalizacja Tłumaczeniowa- członek