You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Markowicz Marcin doktorant
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- członek
  • Komisja Egzaminacyjna- egzamin warunkowy PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- członek
  • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1BA Specjalizacja Tłumaczeniowa- członek