You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Malarski Kamil
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
  • Stylesheet WA
  • Zespół ds. kształcenia na odległość- członek/ członkini
  • Zespół ds. szkoleń pracowników i studentów MS TEAMS, Moodle
  • Zespół projekt POWER Uniwersytet Dostępny na WA- członek/członkini