You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Lehka-Paul Olha adiunkt
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA 3 RAF- członek
  • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Niestacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
  • Opiekun Koła Naukowego PSYCHOLinguistics
  • Opiekun roku 3 BA Studia Stacjonarne ELTiT, English Culture, Ang-Chin, Ang-Celt
  • Techniques of Effective Language Learning - członkini