You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Krygier Marcin prof.nadzw.
  • Członek Rady Wydziału Anglistyki z wyboru
  • Kierownik Zakładu Historii Języka Angielskiego
  • Koordynator przedmiotu - Historia Języka Angielskiego
  • Opiekun Koła Naukowego History of English Language
  • Webleader - Zakład Historii Języka Angielskiego
  • Wydziałowy Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia- członek
  • Zespół ds. monitorowania strategii- przewodniczący