You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Krynicki Grzegorz naukowo-techniczny
  • Kierownik Laboratorium Przetwarzania Mowy i Języka
  • Koordynator ds. e-learningu
  • Rada Dziekańska - członek/członkini
  • Stylesheet WA
  • Zespół ds. kształcenia na odległość- członek/ członkini
  • Zespół projekt POWER Uniwersytet Dostępny na WA- członek/członkini