You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Koch Jerzy prof.zw.
  • Członek Rady Wydziału Anglistyki z wyboru
  • Czasopismo Werkwinkel- Redaktor
  • Kierownik Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich
  • Komisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia Niderlandzka- przewodniczący
  • Komisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Stacjonarne Filologia Niderlandzka- przewodniczący
  • Koordynator ds. programu CEEPUS (Niderlandy)
  • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja Południowoafrykńska
  • Koordynator specjalności - Specjalność filologia niderlandzka
  • Zespół ds. Nagród- członek