You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Kielar Maciej st.wykładowca dr
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 MA- członek
  • Koordynator komponentuCommunicative Orientrd Language Practice na kierunku English Studies Literature and Culture
  • Koordynator modyfikacji sylabusów PRK
  • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja ogólna
  • Opiekun roku 2 MA Studia Niestacjonarne Filologia Angielska
  • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
  • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
  • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
  • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek