You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Kaszubski Przemysław st.wykładowca dr
  • Administrator platformy e-learningowej WA Moodle
  • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Writing
  • Pełnomocnik Dziekana ds. zarządzania witryną internetową
  • Rada Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi- przedstawiciel WA
  • Rada Programowa Grupy Kierunków studiów - członek/ni
  • Writing Centre- Kierownik
  • Zespół poprawiający prace Pisanie 1MA niestacjonarne