You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Kapis Michał doktorant
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 BA- członek
  • Komitet Organizacyjny Konferencji 40th American Indian Workshop- członek
  • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1BA Specjalizacja Tłumaczeniowa- członek