You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Jelec Anna adiunkt
  • Koordynator przedmiotu - Językoznawstwo ogólne dla filologii angielskiej
  • Opiekun roku 2 BA Studia Stacjonarne ELTiT, English Culture, Ang-Chin, Ang-Celt
  • Zespół ds. angielskojęzycznej strony Wydziału Anglistyki- członek/członkini
  • Zespół ds. Egzaminów końcowych program Tłumaczenia Konferencyjnego-członek
  • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1BA Specjalizacja Tłumaczeniowa- członek
  • Zespół projekt POWER Uniwersytet Dostępny na WA- członek/członkini