You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Jekiel Mateusz
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 MA- członek
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
  • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Fonetyka 1BA, 2BA
  • Webleader - Zakład Języków Starogermańskich
  • Zespół ds. kształcenia na odległość- członek/ członkini
  • Zespół ds. szkoleń pracowników i studentów MS TEAMS, Moodle
  • Zespół projekt POWER Uniwersytet Dostępny na WA- członek/członkini