You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Jankowska Aleksandra st.wykładowca dr
 • Kierownik Pracowni Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
 • Komisja ds. zatwierdzania Efektów Uczenia się - członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 MA- przewodniczący
 • Komitet Organizacyjny Konferencji ODNoWA- członek
 • Koordynator Warsztatów doskonalenia nauczycieli PNJA
 • Koordynator ds. układania testów PNJA na WA
 • Koordynator przedmiotu - Wiedza o akwizycji i nauce języków
 • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja nauczycielska(blok dydaktyczny)
 • Opiekun praktyk nauczycielskich Studia Niestacjonarne
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Rada Programowa Grupy Kierunków studiów - członek/członkini
 • Studia Podyplomowe Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe- kierownik
 • Webleader - Pracownia Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek