You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Jankowska Aleksandra st.wykładowca dr
 • PRK- PNJA syllabus update- członek
 • Kierownik Pracowni Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
 • Komisja ds. zatwierdzania Efektów Uczenia się - członek
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 MA- przewodniczący
 • Komitet Organizacyjny Konferencji ODNoWA- członek
 • Koordynator ds. układania testów PNJA na WA
 • Koordynator PNJA na studia stacjonarne Integrated Skills 1BA
 • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja nauczycielska(blok dydaktyczny)
 • Opiekun praktyk pedagogicznych Studia Niestacjonarne
 • Studia Podyplomowe Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe- kierownik
 • Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia- Przedstawiciel/ Przedstawicielka SNJL
 • Webleader - Laboratorium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
 • Zespół ds. szkoleń wykładowców PNJA Integrated Skills 1BA- członek/członkini
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne- koordynator